ПІДРОЗДІЛ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

 

В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛ КЕРУЄТЬСЯ:

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛУ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  • це, по-перше, організація навчальної та виробничої (технологічної/переддипломної) практики студентів коледжу;
  • по-друге, сприяння працевлаштування випускників коледжу.

ОСНОВНА МЕТА РОБОТИ ПІДРОЗДІЛУ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ: надання допомоги студентам і випускникам коледжу у плануванні професійної кар’єри та сприяння їх працевлаштуванню, а також адаптації їх до практичної діяльності. Підтримання подальших зв’язків з випускниками коледжу та соціальне партнерство з роботодавцями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛУ: сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців. Важливе місце серед них посідає практика, яка передбачає безперервність і послідовність її проведення. Саме в процесі практики відбувається найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами професійної діяльності майбутнього техніка з налагодження та випробувань електроустаткування, майстра з діагностики автомобільного електрообладнання, техніка-технолога, метролога, автоелектрика, адміністратора готельно-ресторанного комплексу, фахівця із конференц-сервісу, портьє, фахівця із організації дозвілля, оператора автоматичного розрахунку у готелі, ресепшіоніста тощо.

Практика спрямована на становлення у майбутніх фахівців загальних та фахових компетентостей, які допоможуть їм у майбутньому успішно здійснювати професійну діяльність. Практична підготовка здобувачів освіти має наскрізний характер, здійснюється протягом усього періоду навчання. Її безперервність та послідовність упродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім фахівцям здобувати необхідний обсяг практичних знань і умінь. Зміст і послідовність практики визначається навчальними планами та програмами.

ОСНОВНИМИ БАЗАМИ ПРАКТИКИ Є:

ДП «ОДЕСАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», КП «Теплопостачання міста Одеси», Фірма «Торгтехніка-98», ТОВ «Науково-виробнича комерційна фірма «ВІСПАР», ТОВ «ЕКОСМАРТЛАБ», Науково-виробничий центр оцінки відповідності «Юг», ТОВ «Одеський автоцентр КАМАЗ», ФОП Грозов М.О., ФОП Волков Є.В., ТОВ «ВЕРОНА ЦЕНТР», ТОВ «Готельний комплекс «ЮНІСТЬ», ТОВ «Л.А.Р.К.», ТОВ «Континенталь Бутік готель», ТОВ «Одеський готель «Центральний», ТОВ «Паритет», ТОВ «Кріон інжинірінг».