ВИКОНАННЯ МОВНОГО ЗАКОДАВСТВА

 

МОВА, ЯКОЮ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У

ВСП «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ВИМІРЮВАНЬ ДУІТЗ» – УКРАЇНСЬКА

 

Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року. Мовні відносини в Україні регулює також Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Ще в 1996 році Конституція України визначила українську мову як державну і тільки в 2019 році затвержено новий український правопис.

На виконання ст. 10. Конституції України, з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму коледжем здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, студентів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму як на заняттях, так і в позааудиторний час. Кількість студентів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів. Документація коледжу ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах фахової передвищої освіти. Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог.

Майже у кожному кабінеті коледжу обладнано куточки державної символіки, завдяки яким виховується шанобливе ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених національним святам. Українські народні мотиви присутні в оформленні кабінетів.

Бібліотека коледжу є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного законодавства: забезпечення літературою викладачів, різноманітними довідниками студентів. На її базі проводяться позааудиторні заходи, виставки студентської творчості за тематикою, пов’язаною з народознавством. Бібліотека повністю забезпечує підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми текстами студентів коледжу.

Питання функціонування державної мови під час освітнього процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів освітнього процесу. Принципове значення для майбутнього української мови має національна свідомість та мовна гідність.

Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в коледжі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 01.02.2018  «Щодо застосування державної мови в освітній галузі».

За типом заклад освіти є закладом фахової передвищої освіти.

 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МОВИ В УКРАЇНІ: