Загальні відомості

Комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів у наступних галузях: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Сфера обслуговування», «Електрична інженерія», та у сфері загально-технічних дисциплін.

Головну мету роботи комісії умовно можна поділити на такі завдання:

 • підготовка фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки в сфері механічних вимірювань, які передбачають застосування методів і принципів метрології, способів використання автоматизованого контролю;
 • підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері
 • готельного та ресторанного господарства;
 • підготовка фахівців, які здатні розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки;
 • підготовка фахівців, які здатні використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі навчальних дисциплін загальної підготовки, здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію, використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Комісія як структурний підрозділ ВСП «Фаховий коледж вимірювань ДУІТЗ» приймає участь у підготовці фахівців за наступними спеціальностями:

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, спеціалізація «Механічні вимірювання»
 • 241 Готельно-ресторанна справа.

Склад комісії

Комісія складається з 14 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь кандидата наук, 5 мають кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», 1 – педагогічне звання «Викладач-методист».

Голова комісії – Подостроєць лариса ОЛЕКСАНДРІВНА, викладач вищої категорії.

Радулова Ірина Костянтинівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Культа Світлана Володимирівна – викладач вищої категорії.

Леник Ольга Андріївна – викладач вищої категорії.

Лимаренко Юрій Леонідович – доцент, кандидат технічних наук, викладач.

Добряк Лілія Олександрівна – викладач І категорії.

Похлєбіна Таїсія Іванівна – кандидат технічних наук, викладач вищої категорії.

Новак Ганна Олексіївна – завідувач лабораторією, викладач І категорії.

Кирилюк Євген Володимирович – викладач ІІ категорії.

Жердєв Іван Іванович – завідувач лабораторією, викладач І категорії.

Сидоренко Олександра Олександрівна – викладач ІІ категорії.

Урсуленко Володимир Вікторович – викладач.

Прокопенко Алла Михайлівна – викладач.

Решітко Наталя Анатоліївна – викладач.

Високий професійний рівень викладацького складу дозволяє студентам отримати глибокі знання в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки в сфері механічних вимірювань; у сфері готельного та ресторанного господарства; в сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та у галузі навчальних дисциплін загальної підготовки.

Викладачі комісії є авторами багатьох наукових статей, підручників і посібників, беруть участь в наукових конференціях і семінарах.

Навчальна робота

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються комісією:

а) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, спеціалізація «Механічні вимірювання»

 • Інженерна графіка
 • Електротехніка
 • Основи електроніки
 • Основи технічної механіки
 • Основи цифрової техніки
 • Матеріалознавство
 • Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту
 • Вступ до спеціальності
 • Основи метрології та вимірювальної техніки
 • Основи стандартизації, сертифікації та якість продукції
 • Основи автоматики
 • Розмірний контроль в приладобудуванні
 • Вимірювання геометричних величин
 • Вимірювання параметрів руху
 • Вимірювання маси, об’єму, густини та щільності речовини
 • Визначення механічних властивостей матеріалів
 • Лабораторний метрологічний практикум
 • Оцінка відповідності продукції та послуг
 • Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій
 • Основи опору матеріалів та деталей машин
 • Вимірювальні комплекси для контролю вантажів
 • Методи контролю геодезичних приладів

 

в) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, спеціалізація «Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів»

 • Інженерна графіка
 • Матеріалознавство
 • Метрологія
 • Вступ до спеціальності
 • Основи технічного регулювання
 • Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Електротехніка
 • Основи електроніки
 • Технічна механіка
 • Основи автоматики
 • Схемотехніка
 • Діагностика та діагностичне обладнання автомобілів
 • Будова та технічна експлуатація автотранспортних засобів
 • Електроустаткування автомобілів
 • Особливості ТО, діагностики та ремонту електроустаткування сучасних автомобілів
 • Двигуни автотранспортних засобів
 • Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів
 • Електроенергетика та електропостачання автотранспортних засобів
 • Будова та ремонт електронних приладів автомобілів
 • Безпека дорожнього руху

в) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

 • Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності
 • Організація та технологія обслуговування в готелях
 • Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • Будівлі, обладнання та естетичне оформлення готелів та ресторанів
 • Гігієна і санітарія в підприємствах готельного та ресторанного типу
 • Вступ до спеціальності
 • Стандартизація та якість готельних та туристичних послуг
 • Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві
 • Устаткування та обладнання для раціонального використання енергоресурсів
 • Забезпечення безпеки життя споживачів послуг
 • Оцінка відповідності сервісної діяльності готелів
 • Діловодство в підприємствах готельного та ресторанного типу

Методична робота

 

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, що складаються з навчальних і робочих програм, навчальних посібників, методичних вказівок до практичних і лабораторних робіт, рекомендацій щодо самостійної роботи, завдань, які здійснюють діагностику знань студентів. В процесі викладання активно використовуються  сучасні технології Google, Zoom тощо.

Загальні відомості

 

Комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів у  галузі «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Основними завданнями комісії є організація методичної роботи, підвищення професійної та ділової кваліфікації викладачів, вивчення, поширення і впровадження інноваційних педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Комісія як структурний підрозділ ВСП «Фаховий коледж вимірювань ДУІТЗ» приймає участь у підготовці фахівців за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за освітньо-професійними програмами:

 • Радіотехнічні вимірювання;
 • Електротеплотехнічні вимірювання;
 • Комп’ютеризовані вимірювальні системи і технології.

Головну мету роботи комісії умовно можна поділити на такі напрямки:

 • підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач по впровадженню, вдосконаленню, експлуатації інформаційно-вимірювальних технологій в сфері радіотехнічних вимірювань, обґрунтування методів та засобів вимірювальної техніки, дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, а також забезпечення їх метрологічного супроводження;
 • підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач по впровадженню, вдосконаленню, експлуатації інформаційно-вимірювальних технологій в сфері електротеплотехнічних вимірювань, обґрунтування методів та засобів вимірювальної техніки, дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, а також забезпечення їх метрологічного супроводження;
 • підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач по впровадженню, вдосконаленню, експлуатації інформаційно-вимірювальних систем з застосуванням сучасних інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності, виконувати організаційні та технічні роботи в сфері метрології та метрологічної діяльності.

Склад комісії

 

Комісія складається з 7 викладачів, з яких 2 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 – педагогічне звання «Викладач-методист».

Голова комісії  – Тимохіна ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА, викладач-методист, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Добровольська Світлана Василівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Антонюк Тетяна Юріївна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Куліченко Тетяна Олександрівна – завідувачка лабораторією, викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

Штовба Юлія Олексіївна –  викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Смаглюк Геннадій Геннадійович – завідувач лабораторією,  викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Ніколайчук Анастасія Михайлівна – викладач, кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Високий професійний рівень викладацького складу дозволяє здійснювати підготовку кваліфікованих, соціально мобільних, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, що володіють загальними і спеціальними компетентностями, необхідними для професійної діяльності за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальної техніки в сфері радіотехнічних і електротеплотехнічних вимірювань та в сфері комп’ютеризованих вимірювальних систем і технологій.

Викладачі комісії є авторами  наукових статей, підручників і посібників, беруть участь в наукових конференціях і семінарах.

Навчальна робота

 

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються комісією:

а) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Радіотехнічні вимірювання»

 • Вступ до спеціальності
 • Основи теорії кіл
 • Пристрої радіотехніки
 • Радіоелектронні вимірювання
 • Вимірювання на надвисоких частотах
 • Оптико-електронні вимірювання
 • Мережі зв’язку
 • Супутниковий та транкинговий зв’язок
 • Оцінка відповідності послуг зв’язку
 • Вимірювання в імпульсній техніці
 • Обслуговування та ремонт апаратури зв’язку з рухомими об’єктами
 • Лабораторний метрологічний практикум
 • Радіотехнічні та телевізійні системи
 • Біомедичні вимірювання
 • Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки

 

б) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма  «Електротеплотехнічні вимірювання»

 • Вступ до спеціальності
 • Основи гідравліки та теплотехніки
 • Вимірювання електричних та магнітних величин
 • Вимірювання тиску та вакуумні вимірювання
 • Температурні та теплофізичні вимірювання
 • Вимірювання витрат, рівня
 • Фізико-хімічні вимірювання
 • Енергетичний менеджмент та аудит енергозбереження
 • Лабораторний метрологічний практикум
 • Прилади і системи обліку рідких та газоподібних речовин
 • Прилади і системи обліку електричної енергії
 • Прилади і системи обліку теплової енергії
 • Автоматизовані системи обліку енергоносіїв

в) блок дисциплін фахової передвищої освіти зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Компютерізовані вимірювальні системи і технології»

 • Вступ до спеціальності
 • Вимірювальні технології зв’язку в управлінні рухомими об’єктами
 • Прилади і системи контролю електричних величин
 • Прилади і системи контролю температури та теплової енергії
 • Прилади і системи контролю тиску, витрат, рівня рідин і газів
 • Інтелектуальні засоби вимірювальної інформації

Методична робота

 

Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, що складаються з навчальних і робочих програм, навчальних посібників, методичних вказівок до практичних і лабораторних занять, рекомендацій щодо самостійної роботи, завдань, які здійснюють діагностику знань студентів. В процесі викладання активно використовуються  сучасні технології Google, Zoom тощо.

Загальні відомості

 

Комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів у сфері фундаментального, гуманітарного та соціально-економічного знання.

Головну мету роботи комісії умовно можна поділити на такі завдання:

 • формування у студентів наукового світогляду, навичок логічного мислення, розуміння законів розвитку природи і суспільства;
 • формування у студентів історичного мислення;
 • виховання національно-патріотичної гідності;
 • розуміння основних напрямків і тенденцій розвитку національної і світової культури та філософської думки;
 • вивчення української мови та іноземних мов, що набуває особливого значення  в сучасну епоху глобалізації та розвитку міжнародних звязків;
 • формування сучасного економічного мислення, яке є необхідною складовою професійної діяльності.

Комісія як структурний підрозділ Фахового коледжу вимірювань ДУІТЗ приймає участь у підготовці фахівців за наступними спеціальностями:

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 241 Готельно-ресторанна справа.

Склад комісії

 

Комісія складається з 22 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь кандидата наук, 15 мають кваліфікацію      «Спеціаліст   вищої  категорії», 5  – педагогічне звання «Викладач-методист».

Голова комісіїТУРКОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА, викладач вищої категорії, викладач-методист.

Баркар Оксана Іванівна  – викладач вищої категорії.

Бондаренко Тетяна Всеволодівна – викладач вищої категорії.

Булгару Наталія Борисівна – викладач І категорії.

Волянський Віталій Володимирович – спеціаліст.

Волянський Сергій Володимирович – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Возна Тетяна Миколаївна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Галаневич Олена Михайлівна – викладач вищої категорії.

Гарбуз Артем Ігорович  – викладач ІІ категорії.

Гальчинська Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії,    викладач-методист.

Квасикова Ганна Сергіївна – кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії.

Кучеренко Ольга Валентинівна – викладач вищої категорії.

Лещенко Світлана Петрівна – викладач вищої категорії.

Мисліна Ірина Юріївна – викладач вищої категорії.

Мірза Олександр Петрович – викладач вищої категорії.

Нізола Іван Іванович – спеціаліст.

Пелимська Вікторія Петрівна – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Розмариця Антон Іванович – викладач вищої категорії.

Сандалова Алла Олександрівна – викладач вищої категорії.

Сизиков Володимир Володимирович – викладач І категорії.

Фокша  Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії.

Чолакова Олена Олегівна – викладач І категорії.

Високий професійний рівень викладацького складу дозволяє студентам отримати глибокі знання в сфері фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних наук, а також якісно підготуватися до складання ЗНО.

Викладачі комісії є авторами багатьох наукових статей, підручників і посібників. Беруть участь в наукових конференціях і семінарах. Керують науковими розвідками студентів.

Навчальна робота

 

 Перелік навчальних дисциплін, які викладаються комісією:

а) блок дисциплін повної загальної середньої освіти

 • Українська мова
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Правознавство
 • Економіка
 • Математика
 • Фізика й астрономія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Хімія
 • Інформатика
 • Захист України
 • Фізична культура

б) блок дисциплін фахової передвищої освіти

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 • Німецька мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Основи філософських знань
 • Основи соціальних наук
 • Основи економічної теорії
 • Етика й естетика
 • Основи підприємництва та управлінської діяльності
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Психологія
 • Психологія й етика ділового спілкування
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Загальна фізика
 • Загальна хімія
 • Хімія та основи екології
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Вища математика
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Гігієна і санітарія в підприємствах готельного типу
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка метрологічної діяльності на виробництві
 • Економіка організації і планування виробництва
 • Фізичне виховання

Методична робота

 

         Методичне забезпечення роботи комісії ґрунтується на навчальній літературі, рекомендованій МОН, а також на власних авторських розробках. Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, що складаються з навчальних і робочих програм, посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до практичних і лабораторних робіт, рекомендацій щодо самостійної роботи, завдань, які здійснюють діагностику знань студентів. Методичне забезпечення модернізоване відносно вимог дистанційної форми навчання. В процесі викладання активно використовуються  сучасні технології Google, Zoom тощо.