БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА

Заступник директора з виховної роботи ВСП «Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку»  – магістр права, кандидат філософських наук

Коротка біографічна довідка:

Народилась 4 лютого 1984 року у місті Ізмаїл Одеської області.

У 2006 році закінчила Одеську націонльну юридичну академію з відзнакою, отримала диплом магістра права. У 2010 році закінчила аспірантуру Одеської національної юридичної академії. У 2012 стала здобувачем кафедри філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний університет ім. К.Д. Ушинського». 19.06.2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Суб’єктивне та об’єктивне  у правовій свідомості: соціально-філософське осмислення» із спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії.

У 2021 році закінчила Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку. Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. ОПП – Інженерія якості. Захистила дипломну роботу магістра на тему «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці згідно стандарту ISO/PAS 45005:2020».

Трудова діяльність:

Стаж педагогічної роботи 17 років, у точу числі науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 7 років.

Методист юридичного коледжу Одеської національної юридичної академії (2005-2010).

Викладач юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія» (2010-2011).

Викладач художньої культури, етики та правознавства Одеського приватного навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – ліцей «Просвіта» (2011-2012).

Викладач коледжу Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2013-2015).

Доцент кафедри суспільно-гуманітарної підготовки Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2015-2017).

Керівник відділу з виховної роботи Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2017-2018).

Доцент кафедри загальної підготовки Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2018-2019).

Юрисконсульт коледжу Одеської державної академії технічного регулювання та якості. Доцент кафедри загальної підготовки Одеської державної академії технічного регулювання та якості (2019 – 2021).

Завідувач навчально-виробничими практиками ВСП «Фаховий коледж вимірювань ДУІТЗ» (2021 – 2023).

З 2023 року заступник директора з виховної роботи ВСП «Фаховий коледж вимірювань ДУІТЗ».

Досягнення:

Більше 50 наукових публікацій. У тому числі наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection (The modern concept of ukrainian administrative justice. Amazonia Investiga.  Оctubre–November 2019.  Núm. 23.).

Монографія: Соціально-філософське осмислення суб’єктивного та об’єктивного у правовій свідомості. Монографія. Одеса: Фенікс, 2015. 228 с.

Навчально-методичний посібник у співавторстві: Коломієць Л.В., Кисельова О.І., Грабовський О.В., Волков С.Л., Большакова О.В. Теорія навчання та організації наукових досліджень у вищій школі. Навчальний посібник.  Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2017. 269 с.

Підвищення кваліфікації в Університеті Марії Кюрі-Складовської  (Польща) UMCS (Poland) Факультет  Права та Адміністрації з 18.01.2022 року по 02.03.2022 року в обсязі 180 годин без відриву від основного місця роботи. Сертифікат № 0369/03 від 01.03.2022 р.

Участь у конференціях, семінарах та інших заходах професійного спрямування. Член Національної спілки журналістів України (членський квиток № 1530)

Володіння іноземними мовами: Level – B2 (Свідоцтво №26068 від 13 березня 2021 р.).

Заступник директора з виховної роботи здійснює:

  • Керівництво організацією виховної роботи коледжу;
  • Формування у студентської молоді національної свідомості, розвитку у молодих людей національної гідності, засвоєнню загальнолюдських та національних цінностей;
  • Керівництво, організацію та контроль виховної роботи, яка проводиться кураторами груп, психологом, вихователем гуртожитку, працівниками бібліотеки, керівниками гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій, комісією з профілактики та попередженню правопорушень студентів та головами циклових комісій коледжу;
  • Організацію проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, залучення діячів науки, права та культури до участі в підготовці студентів до майбутньої роботи;
  • Організацію та проведення наради кураторів груп та зборів студентів з питань виховної роботи;
  • Організацію ефективної діяльності органів студентського самоврядування;
  • Організацію по залученню різних культурно-просвітницьких установ, організацій, творчих колективів та рад, громадськість до формування особистості студента відповідно до вимог концепції національного виховання;
  • Організацію по створенню умов та забезпеченню: плідного проведення вільного часу та дозвілля студентів; заняття спортом і суспільно-корисною діяльністю.

Контакти:

Тел.:+38 (063) 428-08-10

e-mail: z0634280810@gmail.com