Відділення «Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки»

Сидоренко Олександра Олександрівна

Завідувач відділення

На відділенні  здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формі навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

– 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,

галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобування»

спеціалізація:

– «Радіотехнічні вимірювання»

– «Електротеплотехнічні вимірювання»

– «Механічні вимірювання»

– «Комп’ютеризовані вимірювальні системи і технології»

Підготовка ведеться на базі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

Контактні дані відділення :

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Спиридонівська 13, каб. 302