Відділення «Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, готельно-ресторанної справи»

Квасикова Ганна Сергіївна

Завідувач відділення, кандидат фізико-математичних наук, викладач фізики і математики, спеціаліст вищої категорії

На відділенні здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формі навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

– 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

спеціалізація:

– «Сервіс електроустаткування автотранспортних засобів»

– 241 «Готельно-ресторанна справа»,

галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»

спеціалізація: «Готельно-ресторанна справа»

Підготовка ведеться на базі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

Контактні дані відділення :

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15, каб. 504