Освітні програми «Комп’ютерізовані вимірювальні системи і технології», «Електротеплотехнічні вимірювання», «Механічні вимірювання», «Радіотехнічні вимірювання».

На сучасному підприємстві будь-якої галузі промисловості використовується велика кількість засобів вимірювальної техніки, які в онлайн-режимі вимірюють параметри технологічних процесів та контролюють якість промислової продукції, що виробляється.

Більшість сучасних засобів вимірювальної техніки – це поєднання засобу вимірювання та комп’ютерної техніки. Це дозволяє впроваджувати інформаційно-вимірювальну техніку для автоматизації та роботизації багатьох процесів. Сервісне та метрологічне обслуговування такої техніки потребує кваліфікованих спеціалістів. Тому підготовка фахівців у сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки є нагальною і актуальною потребою.

Розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов’язаний з необхідністю збору, обробки і передачі великих об’ємів інформації.

Комп’ютерізовані вимірювальні системи – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та технічних засобів для отримання, перетворення та обробки інформації.

Підготовка за фахом  здійснюється в напрямку вивчення  архітектури та побудови комп’ютерів, загальних принципів організації і функціонування операційних та вимірювальних систем, офісних програм, актуальних мов та принципів програмування, комп’ютерної безпеки та сучасних вимірювальних технологій. Знання комп’ютерної та вимірювальної техніки – це запорука  успішної професійної кар’єри.

Електротеплотехнічні вимірювання – основа надсучасних інформаційно-вимірювальних технологій. Вони займають важливе місце в оцінці якості будь-якої продукції та забезпечують її конкурентоспроможність. Вивчаються інноваційні вимірювальні технології, що використовуються в харчовій і хімічній промисловості, в сфері екології, енергетики, транспорту.

Освітня програма пов’язана також з контролем та обслуговуванням засобів обліку енергоносіїв (електричної та теплової енергії, природного газу, холодної та гарячої води), вивчаються лічильники та комп’ютеризовані системи обліку енергоносіїв.

Механічні вимірювання є основою сучасних вимірювальних технологій. Освітня програма пов’язана з вивченням різноманітних високоточних електронних перетворювачів та датчиків, які застосовуються в засобах вимірювання для контролю роботи автоматичних ліній та роботизованих комплексів. Вони широко використовуються для оцінки якості харчової, легкої і хімічної промисловості, лікарських засобів тощо.

Радіотехнічні вимірювання – основа сучасних високотехнологічних вимірювальних процесів. Вони використовуються для оцінки якості різної продукції в галузі електроніки, телекомунікацій, комп’ютеризованих систем передачі, прийому та обробки інформації.

Освітня програма пов’язана також з контролем та обслуговуванням медичного обладнання, апаратури мобільного зв’язку та мережі Інтернет.

Фахівці можуть працювати: з комп’ютерними системами збору та обробки даних, досліджень, контролю, випробувань об’єктів і процесів в різних сферах промисловості; у відділах і лабораторіях контролю якості продукції, сертифікації, стандартизації та метрології; на залізниці, морських та аеро- портах; в лабораторіях медичних закладів та діагностичних центрів, у науково-дослідних лабораторіях; у випробувальних центрах апаратури радіозв’язку; на підприємствах торгівлі; на митниці; на підприємствах електро-, тепло-, газо-, водопостачання; у сільському господарстві;  на підприємствах оборонного комплексу; на авіаційних, судно- та автомобілебудівних комплексах.